You are here: Home » 2014 » August » IPS officers allotted to Telangana State

IPS officers allotted to Telangana State

August 23, 2014
Hyderabad

N.R. Wassan
T.P. Das
Aruna Bahuguna
K. Durga Prasad
A.K. Khan
Tejdeep Kaur Menon
M. Mahender Reddy
J. Poornachander Rao
C.V. Anand
K. Srinivas Reddy
T. Krishna Prasad
Dr. R.S. Praveen Kumar
V.V. Srinivasa Rao
Ms. G. Chandan
Chetna Mylabhutala
M. Gopi Krishna
B. Sridhar Reddy
Charu Sinha
Stephen Ravindra
B. Naveen Kumar
Y. Nagi Reddy
Vikram Singh Mann
Vikram Jeet Duggal
Tafseer Iqbal
Avinash Mohanty
N. Prakash Reddy
Anurag Sharma
Sudeep Lakhtakia
Rajiv Trivedi
Aloka Prabhakar
A.R. Anuradha
T.S. Santosh Mehra
Umesh Sharaf
Ravi Gupta
Rajeev Ratan
Jitender
Sandeep Shandilya
Vinayak P. Apte
Shikha Goel
Kripanand Tripathi Ujela
Ritu Mishra
Ambar Kishore Jha
Sunpreet Singh
Vijay Kumar S.M. Vishnu S Warriyer
D.S. Chauhan
V.C. Sajjanar
V. Naveen Chand
M.K. Singh
K. Venugopala Rao
B. Malla Reddy
T.V. Seshidhar Reddy.
Y. Gangadhar
G. Sudheer Babu
Dr. T. Prabhakar Rao
P. Pramod Kumar
N. Shivashankar Reddy
Dr. V. Ravinder
V. Shiva Kumar
V.B. Kamalasan Reddy
S. Chandrasekhar Reddy
A.R. Srinivas
P. Viswaprasad
M. Ramesh
S.J. Janardhana
A.V. Ranganath
B. Sumati
A. Venkateswara Rao
Sanjay Kumar Jain
Shahnawaz Qasim
M. Siva Prasad
P.V.S. Ramakrishna
P. Muniswamy
D. Joel Davis
Viswajit Kampati
Bhaskaran R.
Dr. B.L. Meena
Ms. Swati Lakra
Kartikeyan
Satyanarain
Govind Singh
Anil Kumar
Satyanarayana
K. Ramesh Naidu
L.K.V. Ranga Rao
Ms. Rama Rajeshwari
Kalmeswar Shingenavar

Comments

Recent Updates: